Студентське самоврядування

       Студентський комітет Буковинського університету у своїй роботі керується Положенням про державний вищий заклад освіти, Типовим положенням про органи студентського самоврядування, Законом України «Про вищу освіту».

       Діяльність студентського комітету направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, орієнтованого на якісне навчання; розкриття творчого потенціалу, духовного і морального виховання студентів; зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

        Студентський комітет сприяє організації і розвитку художніх колективів, клубів за інтересами, проведення різноманітних заходів. За рішенням студкому традиційними стали:

      - "Міс університету";

      - фестиваль "Коляда";

      - конкурс на кращий великодній кошик;

      - "Козацькі забави";

 

         Мета і завдання студентського самоврядування 

ПВНЗ «Буковинський університет»

     Метою студентського комітету є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї справи.

    Діяльність секторів студентського самоврядування  спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання культури студентів, зростання у студентської молоді  соціальної активності.

        Основні завдання студентського комітету:

      - Активізувати діяльність студентства на пробле­мах  навчального закладу.

      - Сприяти виявленню лідерів серед студентів, створення умов для реалізації їх організаторських здібностей, інтересів, можливостей.

      - Координувати діяльність кураторів академічних груп, студентських активів.

      - Активізація залучення студентів до життя університету, сприяння їх участі в управлінні навчальним закладом і вирішенні питань студентського життя.

      - Вироблення в представників студентського самоврядування навичок управління і комунікації.

      - Забезпечення участі у самоврядуванні та житті університету студентів всіх вікових категорій.

      - Контролювати за навчальною, трудовою і виконавчою дисципліною студентів, оперативне реагування на її порушення.

      - Через діяльність самоврядування сприяти формуванню у студентів активної громадянської  та життєвої позиції, високої правової культури.

      - Поширювати в навчальному закладі принципи демократії, особистої свободи та відповідальності кожного студента.

      - Сприяти взаємодії адміністрації університету, викладацького складу з студентством навчально-виховного закладу, можливості залучення до управління закладом формальних та неформальних студентських лідерів.

      - Заохочувати молоде покоління до  здорового способу життя, запобігати з боку студентів правопорушень, вживання алкоголю, тютюнопаління.

 

Склад cтудентського комітету ПВНЗ «Буковинський університет»

на 2020-2021 н. р. 

ПІБ

Посада

Дата

Народження

Контактний

телефон

e-mail

 

Продан Палома Василівна

Голова СК

20.07.2003

+380962351677

palomaprodan@gmail.com

 

Кімаковська Вікторія Григорівна

Заступник голови СК

22.04.2003

+380683918677

viktoria.www.loan@gmail.com

 

Шіряєва Крістіна Георгіївна

Секретар СК

06.09.2002

+380993275223

ssshiraeva@gmail.com

 

Гаврилюк Андрій Ігорович

Голова СКЮФ

11.10.2001 р.

+380667173027

gavriliuk324@gmail.com

 

Беркоша Микола Тарасович

Голова СКФІТЕ

12.04.2003 р.

+380674756206

mberkosa@gmail.com

 

Мирна Дарія Іванівна

Сфера соціального захисту студентів

26.12.2001 р.

+380962368317

dashamirna2612@gmail.com

 

Саінчук Діана Русланівна

24.07.2004 р.

+380987256585

sain4ukdiana@gmail.com

 

Жар Ніколета Миколаївна

Інформаційна сфера

08.06.2003 р.

+380984499246

jarnikoleta@gmail.com

 

01.06.2003 р.

+380686138499

lioliastr01@gmail.com

 

Стринадко Олена Дмитрівна

 

19.05.2001 р.

+380965034815

holunha.vadim@gmail.com

 

Голунга Вадим Сергійович

 

Болгар Вікторія Віталіївна

Сфера громадських звязків

09.05.2002 р.

+380507168350

bolgar050209@gmail.com

 

Кожокар Діана Михайлівна

Сфера культури

17.09.2004р.

+3800992682436

kozhokar.diana14@gmail.com

 

25.03.2001 р.

+380996316195

oleksandrr822@gmail.com

 

Рихлюк Олександр Олександрович

 

Дзіняк Владислав Володимирович

Сфера спорту

21.07.2001 р.

+380967492922

vladdzinuak@gmail.com

 

Ілько Маріанна Сергіївна

Представництво студентів загальноосвітньої підготовки

31.03.2004 р.

+380660344851

 

Ilkomarianna@ gmail.com

 

 

Данилова Ольга Борисівна

01.04.2005 р.

+380990392123

 

oldanilova2004@gmail.com

 

 

 

 

Положення про орган студентського самоврядування