Наукова бібліотека

Бібліотека є структурним підрозділом Буковинського університету, який виконує науково - інформаційні функції, забезпечує навчальний процес, науково - педагогічну та науково - дослідну діяльність вищого навчального закладу необхідною літературою, методичними розробками та іншими документами.

Головне завдання бібліотеки - сприяти підготовці високо­кваліфікованих, ініціативних спеціалістів, здатних оволодівати сучасним політичним та економічним мисленням.

Науково - методична бібліотека складається з абонемента, каталожного кабінету, книгосховища та читального залу.

Фонд бібліотеки - це понад 50 000 примірників, з яких тільки науково - методичних посібників, методичних розробок, конспектів лекцій, збірників задач - більш як 5000 примірників, та 100 найменувань періодичних видань . Створено електронну бібліотеку. Бібліотека планомірно комплектує книжковий фонд необхідною для наукової, навчальної роботи читачів літературою, яка надходить з різних джерел ( мережі книжкових магазинів, ТОВ " Центр учбової літератури ", ТОВ " Знання ", видавництво Київського національного економічного університету тощо). Основу бібліотечного фонду становлять видання останніх п’яти років. Фонд бібліотеки комплектується відповідно до навчальних планів і постійно поповнюється новими виданнями.

В університеті працює електронна бібліотека методичної та навчальної літератури та електронний каталог.

Періодичні наукові видання у вільному доступі

Пошукові системи:

  • Google Scholar - система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними галузями знань та різними джерелами

Наукові портали:

  • WorldWideScience.org є глобальним науковим порталом підключення до національних та міжнародних наукових баз даних і порталів. Можливість вибрати ресурси лише в певній країні.

Колекції періодичних видань:

Проекти цифрових бібліотек:

  • Цифрова бібліотека HathiTrust.
  • Проект, названий на честь слона Хатхі з творів Редьярда Кіплінга, був запущений в жовтні 2008 року. Свої архіви для сканування надали 25 найбільших бібліотек вищих навчальних закладів США, включаючи університети Каліфорнії, Вірджинії і освітні установи, які входять в «Велику десятку університетів».

Колекції дисертацій:

Патентна інформація:

 

Монографія: