Навчальний процес (для спеціальності комп'ютерні науки)

 

Анотації навчальних дисциплін для бакалавра:

    ВЕБ - ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ - ДИЗАЙН

    НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ

    ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

    СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

    КОМБІНАТОРНА ОПТИМІЗАЦІЯ

    АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ

    КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

    ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ

    ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

    ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ

    ВИЩА МАТЕМАТИКА

    

Анотації навчальних дисциплін для магістра:

     Цикл загальної підготовки

          Педагогіка та методика викладання у вищій школі

          Поглиблене вивчення іноземної мови

          Нечітки моделі та методи обчислювального інтелекту

     Цикл професійної підготовки

     Вибіркові дисципліни 

         СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

         ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ

         ПАРАЛЕЛЬНІ АЛГОРИТМИ

         ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

         РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ЛЮДИНА-СИСТЕМА

         УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

         ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ