Історія

Сторінки історії

 

Університет має власну, недовгу, але насичену яскравими подіями історію.

За період існування навчальний заклад пройшов через такі події:

1995 р.

 • отримано ліцензію на право здійснення освітньої діяльності;
 • заснування Приватного технікуму аудиту і правознавства.

1997 р.

 • державна акредитація спеціальності “Бухгалтерський облік і аудит”;
 • перший випуск молодших спеціалістів-бухгалтерів.

 1998-1999 рр.

 • зміна назви на “Чернівецький фінансово-юридичний коледж” ;
 • державна акредитація спеціальності “Правознавство”;
 • перший випуск молодших спеціалістів-юристів;
 • директору коледжу М.І.Манилічу Указом Президента України присвоєно почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України”.

 2000-2001 рр.

 • перший випуск бакалаврів з економіки і підприємництва та права;
 • змінено назву на “Чернівецький фінансово-юридичний інститут”;
 • отримано ліцензію на підготовку фахівців ІІІ рівня акредитації зі спеціальності “Інтелектуальні системи прийняття рішень”;
 • інститут став учасником Національного проекту “Золота книга української еліти”.

 2002 р.

 • ліцензовано підготовку фахівців ІІІ рівня акредитації спеціальностей “Облік і аудит”, “Фінанси”.

 2003-2004 рр.

 • проведено міжнародні, республіканські та міжвузівські конференції: “Фінансово-кредитний механізм в умовах розвитку ринкової економіки”, “Громадянська позиція сучасної молоді”, “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології” та ін.;
 • перший випуск спеціалістів з “Обліку і аудиту” та “Фінансів” ІІІ рівня акредитації;
 • до Державного реєстру внесено комплексні наукові теми, над якими працює колектив інституту;
 • інститут став дипломантом міжнародних виставок “Сучасна освіта в Україні-2003” та “Освіта і кар'єра-2003”.

2004 р.

 • заснування “Збірника наукових праць. Економічні науки”.

2005 р.

 • отримано ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності “Фінанси”;
 • змінено назву на “Буковинський інститут”.

2006 р.

 • змінено назву на ПВНЗ “Буковинський університет”;
 • отримано ліцензію на підготовку магістрів із спеціальностей “Облік і аудит” та “Інтелектуальні системи прийняття рішень”;
 • університет став дипломантом міжнародної спеціалізованої виставки “Освіта і кар'єра-2006”, нагороджений дипломом “За видання підручників та навчальних посібників нового покоління”;
 • Буковинський університет акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІІІ (третього) рівня;
 • проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології”;
 • перший випуск магістрів з фінансів.

2007 р.

 • проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій”;
 • перший випуск магістрів з обліку і аудиту та магістрів з інтелектуальних систем прийняття рішень;
 • Буковинський університет акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІV (четвертого) рівня;
 • “Збірник наукових праць. Економічні науки” Буковинського університету постановою президії ВАК затверджено як фахове видання;
 • відкрито аспірантуру зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • Вченій раді Буковинського університету надано право розглядати питання щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента.

2008 р.

 • відкрито аспірантуру зі спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології;
 • наукові дослідження Буковинського університету увійшли до Міжвідомчого координаційного плану наукових досліджень з економічних та соціально-економічних проблем розвитку продуктивних сил України (2007-2010 рр.) при Національній академії наук України та раді по вивченню продуктивних сил України;
 • Буковинський університет занесено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України;
 • Звіт про виконання  двох державних науково-технічних програм;
 • державна реєстрація науково-дослідних робіт в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації.

 2009 р.

 • підписано угоди про співпрацю з чеськими, словацькими та польськими вузами;
 • видано “Вісник юридичної клініки Буковинського університету”;
 • проведено студентську науково-теоретичну конференцію “Проблеми формування суспільної свідомості студентської молоді в умовах демократичного розвитку України”;
 • проведено міжвузівську конференцію “Юридична клініка: обмін досвідом”;
 • швидкими темпами відбувається будівництво нового корпусу університету на 1000 студентів.

2010 р. 

 • Здано в експлуатацію новий навчальний корпус на 1000 студентів за адресою вул. Дарвіна 2А
 • Започатковано проведення міжнародних конференцій "Інформаційні технології, економіка та право(ІТЕП)"
 • Підписано угоди про співпрацю з вузами Сербії, Білорусії,Болгарії.