Наукові здобутки та освітні пріоритети колективу Буковинського університету.

Руснак Леся Михайлівна – доцент, кандидат юридичних наук

Доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін - к.ю.н., доцент

Знання мов:

- українська та російська (володіє вільно);

- англійська мова.

 

Наукові дослідження, педагогічний досвід та інновації:

 

    

     Освіта:

     Руснак Леся Михайлівна – випускниця ПВНЗ «Буковинський університет».     

     З 1995 року по 2001 року навчалася в нашому університеті на юридичному факультеті.

    У 2002 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом, спеціалізація – «Комерційне та трудове право». У 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію, спеціалізація – «Правове забезпечення» та здобула кваліфікацію магістра.

   З 2005 року Лесю Михайлівну прийнято на посаду викладача кафедри цивільно-правових дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет» за контрактом.

     13 грудня 2016 року – присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

     З 2017 року переведено на посаду доцента кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін університету.

     03 жовтня 2019 року – присвоєно вчення звання «доцента».

         Досвід роботи:

     - робота з потенційним абітурієнтами юридичного факультету;

     - вироблення стратегії розвитку юридичного факультету;

     - забезпечення професійної освіти студентів-юристів.

     Стаж науково-педагогічної роботи у наукових установах та вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації складає більше 15 років.

     Руснак  Леся  Михайлівна плідно займається науковою діяльністю, є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій. Опубліковано нею понад 40 публікації, з них 37 наукового та 3 навчального характеру, з них 11опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації в 2017 році опубліковано монографію «Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я в Україні», та 5 наукових публікацій у рецензованих фахових виданнях одна з яких включена до наукометричної бази Scopus та 3 навчальних підручника.

     У 2018 році Руснак Л.М. виступила офіційним опонентом на засіданні спеціалізованої вченої ради в Національному університеті біоресурсів та природокористування України на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Волк Надії Василівни місто Київ.

     У 2019 році Руснак Л.М. пройшла науково-педагогічне стажування в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща), за фахом «Юридичні науки». Та отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні В2).

     З 2019 року є членом-кореспондентом Академії Адміністративно-Правових Наук місто Київ.

     Вміло організовує та бере участь у науковій, навчально-методичній та виховній роботі кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін університету. На високому рівні організовує та проводить виховні години, круглі столи. Є керівником переддипломної та виробничої практики, курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр».

     Л.М. Руснак творча, ініціативна особистість, використовує сучасний досвід та  методи організації роботи зі студентами. Приймає активну участь у суспільному житті університету, користується авторитетом серед співробітників, викладачів, та студентів.

     Нагороджена Почесними грамотами Чернівецької обласної ради та професійних спілок. Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками президента ПВНЗ «Буковинський університет».


14-11-2020

Останні новини

Наукові здобутки та освітні пріоритети колективу Буковинського університету.

Завідувач кафедрою професійних та спеціальних правових дисциплін - к.ю.н., доцент Полонка Іванна Анатоліївна

День вшанування пам'яті жертв голодомору-геноциду

Минуло 87 років, ми не забули і не забудемо ніколи страшні події 1932-1933 років, які закарбувалися в генетичній пам'яті українців і впливають на нас до сьогодні.


Всі новини