Нормативні документи

Експертний висновок акредитації освітньо-професійної програми 081 "Право" (ОР магістр)

Експертний висновок акредитації освітньо-професійної програми 071 "Облік і оподаткування" (ОР магістр)

Висновки акредитації 6.050101 "Комп'ютерні науки" 2016р.

Висновки акредитації 5.03050801 "Фінанси і кредит" 2016р.

Висновки акредитації 8.03050801 "Фінанси і кредит" 2016р.

Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу

Доповідь ректора на загальних зборах колективу 2017

Освітньо-професійна програма 081 Право (ОР магістр)

Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткування

 

Акредитаційні матеріали  спеціальності Облік і оподаткування магістр:

Загальні показники розвитку університету

Показники Формування контингенту студентів

Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за освітньо-професійною програмою

Таблиця 2 Якісний склад випускової кафедри обліку і аудиту

Таблиця 3 Інформація про завідувача випускової кафедри обліку і аудиту 

Таблиця 4 Інформація про загальну площу приміщень 

Таблиця 5 Приміщення

Таблиця 6 Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

Таблиця 7  програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій

Таблиця 8 Інформація про соціальну інфраструктуру

Таблиця 9 Забезпечення навчальними програмамми

Таблиця 10 Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

Таблиця 12 Методичне забезпечення державної атестації 

Таблиця 13 Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

Таблиця 14 Наявність бібліотеки

Таблиця 15 Забезпечення підручниками, навчальними посібниками

Таблиця 16 фахові видання

Таблиця 17 ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ про дотримання ліцензійних умов 

Таблиця 18 Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог

 

Акредитаційні матеріали спеціальності Право магістр:

Загальні показники розвитку університету

Показники Формування контингенту студентів

Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

Таблиця 2 Якісний склад випускової кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Таблиця 3 Інформація про завідувача випускової кафедри 

Таблиця 4 Інформація про загальну площу приміщень

Таблиця 5 Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

Таблиця 6 Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

Таблиця 7 Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій

Таблиця 8 Соціальна інфраструктура

Таблиця 9 Забезпечення навчальними програмами

Таблиця 10 Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

Таблиця 12 Методичне забезпечення державної атестації

Таблиця 13 Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

Таблиця 14 Наявність бібліотеки

Таблиця 15 Забезпечення підручниками, навчальними посібниками

Таблиця 16 Список фахових періодичних видань

Таблиця 17 Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов