Нормативні документи

Умови доступності для осіб з особливими освітніми потребами

Висновки акредитації 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» 2018р.

Експертний висновок акредитації освітньо-професійної програми 081 "Право" (ОР магістр)

Експертний висновок акредитації освітньо-професійної програми 071 "Облік і оподаткування" (ОР магістр)

Річний звіт президента університету на загальних зборах колективу 2020

Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу

Доповідь ректора на загальних зборах колективу 2017

Освітньо-професійна програма 081 Право (ОР магістр)

Освітньо-професійна програма 081 Право (Бакалавр)

Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткування (магістр) 

Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткування (Бакалавр)

Освітньо-професійна програма 072 Фінанси, банківська справа та страхування (магістр)

Освітньо-професійна програма 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Бакалавр)

Освітньо-професійна програма 122 Комп'ютерні науки (магістр)

Освітньо-професійна програма 122 Комп'ютерні науки (Бакалавр)

Освітньо-професійна програма 122 Компютерні науки (молодший спеціаліст)

Зразки дипломів