Кафедра автоматизованих систем управління та фізико-математичних дисциплін

    Кафедра «Автоматизовані системи управління» була організована в 2001році. Засновником і першим завідувачем кафедри був  с.н .с.  , професор  Володимир Микитович Окуненко (2001-2009рр.). На кафедрі АСУ  Окуненко В.М. зібрав колектив викладачів і з їх допомогою організував навчальний процес, займався створенням технічної бази, керував науковою діяльністю .

    З 2009 року  кафедру очолює к. т. н. Заньковська Валентина Григорівна.

    Доценти, викладачі та аспіранти кафедри АСУ проводять науково-дослідну роботу за такими напрямками:

  • розробка наукових основ системного аналізу об'єктів комп'ютеризації при створенні інформаційних  систем;
  • створення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в управлінні виробничими системами;
  • моделювання економічних систем.

    Область професійних інтересів кафедри  включає в себе дослідження, розробку, впровадження та супровід інформаційних технологій і систем. Об'єктами досліджень є: інформаційні процеси, технології, системи і мережі, їх інструментальне (програмне, технічне, організаційне) забезпечення, способи і методи проектування, експлуатація інформаційних технологій і систем підприємств різного профілю.

    Всі роки існування кафедра підтримувала зв'язок з родинними кафедрами провідних вузів, таких як:

  • Київський політехнічний;
  • Вінницький політехнічний;
  • Львівський політехнічний інститут.

     Дисципліни кафедри в області автоматизованих систем управління направлені  на  вирішення всього комплексу завдань проектування, створення і експлуатації автоматизованих систем управління. До таких завдань відносяться: системний аналіз і формування технічного завдання на створення інформаційних систем, розробка і супровід баз даних, програмного і технічного забезпечення із застосуванням сучасних методів та новітніх засобів автоматизації проектування.

    На кафедрі працюють:

Вершигора Валерія Григорівна

Вершигора Валерія Григорівна

Завідувач кафедри фізико-математичних та природничих дисциплін..
Заньковська Валентина Григорівна

Заньковська Валентина Григорівна

зав. кафедри АСУ.
Веклич Мар'яна Миколаївна

Веклич Мар'яна Миколаївна

.
Житарюк Сергій Іванович

Житарюк Сергій Іванович

Доцент кафидри автоматизованих систем управління.
Найко Ірина Юріївна

Найко Ірина Юріївна

Асистент кафедри фізико-математичних дисциплін.