Кафедра фінансів

Кафедра фінансів є випусковою кафедрою, яка функціонує у складі економічного факультету. Основний обсяг педагогічного навантаження виконують викладачі, що працюють на постійній основі.

 

Завідувач випускової кафедри Войцеховський Віктор Богданович,

заст. зав.кафедри - доцент Гончарук Яна Миколаївна - к.е.н., доцент;

члени кафедри:

професор Лащак Віктор Васильович – д.е.н., доцент,

доцент Биндю Віта Анатоліївна – к.е.н., доцент,

доцент Скуляк Валентина Михайлівна – к.е.н.,

доцент Швабу Юліяна Іллівна к.е.н., доцент,

викладач Кушлак Олена Іванівна,

викладач Попель Лілія Анатоліївна,

доцент Гордіца Тетяна Маноліївна – к.е.н., доцент (за сумісництвом).

У складі кафедри фінансів 2 доктори і 5 кандидатів наук. Активно підвищують свій науковий рівень молоді викладачі кафедри. За профільною для кафедри спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит захищено кандидатські дисертації викладачами Гончарук Я.М. (2009р.), Костовською В.А. (2010р.), Швабу Ю.І. (2012р.) та одна докторська дисертація (2015р.) Лащак В.В.

Науково-педагогічний персонал кафедри фінансів працює над науково-дослідною роботою на тему «Фінансовий потенціал регіону».

Наукові дослідження проводяться в напрямку обґрунтування теоретико-методологічних засад і практичних пропозицій щодо формування та оцінки фінансового потенціалу регіону.

Науково-дослідна робота проводиться за такими завданнями:

– визначити сутність і структуру фінансового потенціалу регіону;

– обґрунтувати фактори формування фінансового потенціалу регіону;

– виявити особливості формування і оцінки фінансового потенціалу регіону в розрізі його складових – бюджетного, інвестиційного та ощадного потенціалів;

– обґрунтувати можливості активізації інвестиційної діяльності фінансових установ та диверсифікації інструментів ощадної політики на регіональному рівні.

Викладачами кафедри видано понад 250 наукових робіт, з них 5 навчальних посібників та підручників з Грифом МОН України.

Студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, Їх практична підготовка здійснюється на діючих підприємствах області.

Випускники кафедри фінансів є конкурентоспроможними на ринку праці, обіймають посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та банківських установах, Державному казначействі, регіональних представництвах фіскальної служби, у Пенсійних та інвестиційних фондах, у страхових компаніях та інших структурах.

Кафедра фінансів здійснює підготовку фахівців з дисциплін: Фінанси, Фінансування діяльності суб’єктів підприємств, Фінанси підприємств, Ринок фінансових послуг, Фінансовий ринок, Фінансовий менеджмент, Управління фінансовою санацією підприємств, Оцінка бізнесу, Банківська система, Фінансовий аналіз, Методика наукових досліджень, Бюджетування діяльності суб’єктів підприємств, Методи економічних досліджень, Податкова система, Страхування, Соціальне страхування, Оцінна діяльність, Фінансова звітність, Навчальна практика, Гроші і кредит, Казначейська справа, Страхові послуги, Бюджетна система, Введення у спеціальність, Банківські операції, Ціноутворення, Бюджетна система, Інвестування, Податковий менеджмент, Бюджетний менеджмент, Місцеві фінанси, Митна справа. 

Гончарук Яна Миколаївна

Гончарук Яна Миколаївна

Доцент кафедри фінансів (заступник завідувача кафедри фінансів).
Гордіца Тетяна Маноліївна

Гордіца Тетяна Маноліївна

доцент кафедри економіки та підприємництва.
Биндю Вікторія Анатоліївна

Биндю Вікторія Анатоліївна

доцент кафедри фінансів.
Швабу Юліяна Іллівна

Швабу Юліяна Іллівна

викладач кафедри фінансів.
Попель Лілія Анатоліївна

Попель Лілія Анатоліївна

викладач.
Кушлак Олена Іванівна

Кушлак Олена Іванівна

Викладач кафедри фінансів.
Караван Ірина Геннадіївна

Караван Ірина Геннадіївна

Викладач кафедри фінансів.
Скуляк Валентина Михайлівна

Скуляк Валентина Михайлівна

.