Кафедра фінансів

Кафедра фінансів є випускною кафедрою, яка функціонує у складі факультету інформаційних технологій та економіки. Основний обсяг педагогічного навантаження виконують викладачі, що працюють на постійній основі. 

 

Завідувач випускної кафедри - д.е.н. проф. Лащак В.В. 

Заступник зав.кафедри – к.е.н. Скуляк В.М. 

Члени кафедри: 

1) Войцеховський В.Б. – д.е.н., професор 

2) Гончарук Я.М. – к.е.н., доцент 

3) Биндю В.А. – к.е.н., доцент 

4) Стахова Н.П. – к.е.н,доцент 

5) Попель Л.А. – викладач 

6) Кускова В.Г. – ст.викладач 

7) Шинкарюк І.О. – ст.викладач 

8) Швабу Ю.І. – к.е.н., доцент 

У складі кафедри фінансів 2 доктори і 5 кандидатів наук. Активно підвищують свій науковий рівень молоді викладачі кафедри. За профільною для кафедри спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит захищено кандидатські дисертації викладачами Гончарук Я.М. (2009р.), Костовською В.А. (2010р.), Швабу Ю.І.(2012р.) та одна докторська дисертація (2015 р.)- Лащак В.В. 

Науково-педагогічний персонал кафедри фінансів працює над науково-дослідною роботою на тему: «Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації ». 

Науково-дослідна робота проводиться за такими напрямами та завданнями: 

1. Обґрунтування фінансових важелів впливу держави на ціноутворення та захист прав споживачів і світі децентралізаційних реформ 

2. Характеристика безпеки країни в умовах глобалізації фінансових потоків і глобальних інтеграційних процесів 

3. Аналіз розвитку фінансового сектора в сучасних умовах глобалізації 

4. Обґрунтування основних ознак суперечливості глобалізації в економіці 

5.Визначення основних ризиків фінансової глобалізації. 

 

Викладачами кафедри видано понад 250 наукових робіт, з нах 5 начальних посібників та підручників з Грифом МОН України. 

Студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, їх практична підготовка здійснюється на діючих підприємствах та установах області. 

Випускники кафедри фінансів є конкурентоспроможними на ринку праці, обіймають посади керівників та провідних фахівців на різних підприємствах та установах області. 

Кафедра фінансів здійснює підготовку фахівців з дисципліни: Фінанси, Фінанси підприємств, Мікроекономіка, Гроші і кредит, Соціологія, Економіка підприємств, Податкова система, Навчальна практика, Казначейська справа, Страхування, Страхові послуги, Бюджетна система, Банківські операції, Регіональна економіка, Макроекономіка, Фінансовий менеджмент, Управління фінансовою санацією підприємства, Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

Лащак Віктор Васильович

Лащак Віктор Васильович

завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук.
Скуляк Валентина Михайлівна

Скуляк Валентина Михайлівна

заступник завідувача кафедри фінансів.
Шинкарюк Ірина Олександрівна

Шинкарюк Ірина Олександрівна

Відмінник освіти України.
Стахова Наталія Петрівна

Стахова Наталія Петрівна

кандидат економічних наук, доцент.
Кускова Валентина Григорівна

Кускова Валентина Григорівна

старший викладач кафедри фінансів.
Гончарук Яна Миколаївна

Гончарук Яна Миколаївна

Доцент кафедри фінансів .
Биндю Вікторія Анатоліївна

Биндю Вікторія Анатоліївна

доцент кафедри фінансів.
Попель Лілія Анатоліївна

Попель Лілія Анатоліївна

викладач кафедри фінансів.