Факультет інформаційних технологій та економіки

 

Декан факультету: Штерма Тетяна Василівна 

   Науковий ступінь: кандидат економічних наук

   Вчене звання: доцент

   Тематика наукових досліджень: Інформаційний простір економіки та управління країн і регіонів в умовах суперечливих цивілізаційних змін.

   E-mail: sht.tatjana@gmail.com

   Курси, що читає:

1. Менеджмент

2. Менеджмент персоналу

3. Менеджмент знань

4. Педагогіка та методика викладання у закладах освіти

5. Педагогічна практика

 

 

    У сучасній економіці та ІТ-індустрії все змінюється й удосконалюється. Ураховуючи особливості та потреби найпотужніших сфер розвитку держави, ПВНЗ "Буковинський університет" іде в ногу з часом. Чергове підтвердження цього - створення факультету інформаційних технологій та економіки , базою для якого стали економічний факультет та факультет комп'ютерних систем і технологій. Таким чином для вирішення складних професійних завдань ми поєднали економічні можливості з сучасними комп'ютерними науками. 

     Факультет інформаційних технологій та економіки здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями:

 • - комп'ютерні науки;
 • - облік і оподаткування;
 • - фінанси, банківська справа та страхування.

     Факультет оснащений потужною матеріально-технічною базою, що дає можливість практично застосувати теоретичні знання. Науково-педагогічний колектив максимально доступно подає матеріал, завдяки цьому студенти з легкістю засвоюють навчальний план, готують висококваліфікованих фінансистів та економістів, системних адміністраторів та програмістів для підприємств і організацій різних організаційно-правових форм власності. Отримавши диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, аспіранта, наші студенти отримують достатню підготовку для роботи в ІТ-службах та фінансових структурах. Відзнакою випускників є висока кваліфікація отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки та ІТ-індустрії.

Фахівці зі спеціальності "Облік і оподаткування" можуть обіймати посади:

 • - начальника планового-фінансового відділу звітності та бухгалтерського обліку, начальника відділу внутрішнього аудиту, головного бухгалтера Пенсійного фонду та Фондів соціального страхування, начальника державного управління фіскальної служби.
 • - бухгалтер-аналітика, бухгалтера з економічних питань, бухгалтера з обліку господарських операцій, фінансового аналітика, аудитора.
 • - бухгалтера відділу звітності та обліку операцій з виконання бюджетів у казначействі,асистента бухгалтера-експерта, бухгалтера-ревізора, держаного податкового інспектора, бухгалтера ВНЗ, коледжу, благодійного товариства.
 • - консультанта з обліку, податків і зборів.
 • - приватного підприємця з наданням послуг з обліку і аудиту;
 • - спеціаліста сфери оцінки майна та ріелтера;
 • - працівника кредитного відділу банку;
 • - викладача і наукового співробітника ВНЗ і коледжу.

Випускники спеціальності "Облік і оподаткування" мають широкі можливості для працевлаштування в установах, підприємствах і організаціях державної й інших форм власності та господарювання, органах податкової адміністрації, у банківських установах та державних службах. У бухгалтерів високо цінується універсальність, тобто здатність до діяльності у різноманітних напрямах (економіка, фінанси, оподаткування тощо).

Фахівці зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" у своїй практичній діяльності:

 • - Здійснюють фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства.
 • - Аналізують стан фінансової і господарської діяльності підприємства.
 • - Беруть участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування.
 • - Здійснюють взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:

 1. 1. Фінансово-кредитна: розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів. Надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).
 2. 2. Податково-бюджетна: розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
 3. 3. Інвестиційна: реалізується шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.
 4. 4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.
 5. 5. Страхова: система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, а так само надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям, робота зі страховими документами.
 6. 6. Зовнішньо-економічна: міжнародна економіка і фінанси.

Випускники спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхуванняможуть працювати в органах державного фінансового управління і контролю, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності, у підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес. 

Спеціальність «Комп'ютерні науки» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.

Переважна більшість випускників з комп’ютерних наук вже мають постійне робоче місце за фахом ще до закінчення навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота на факультеті, кафедрі, проведення навчальної практики та регулярних зустрічей з потенційними роботодавцями.

Професіонал з комп’ютерних наук може працювати:

- розробником інформаційних систем, їх компонентів та комп'ютерних програм;

- аналітиком операційного та прикладного програмного забезпечення та конструктором комп'ютерних систем;

- адміністратором бази даних; 

- професіоналом в галузі програмування;

- аналітиком з комп'ютерних комунікацій;

- програмістом (бази даних) , прикладним та системним програмістом;

- професіоналом з організації інформаційної безпеки;

- професіоналом із організації захисту інформації з обмеженим доступом;

- професіоналом у сфері управління проектами та програмами;

- професіоналом в галузі обчислень (комп'ютеризації); 

- професіоналом в галузі обчислювальних систем;

- науковим співробітником  (обчислювальні системи, програмування);

- головним фахівцем з програмного забезпечення .

Роботодавці випускників:

- провідні ІТ-компаніях України та світу, зокрема Microsoft, IBM, Google Inc., Intel Corporation, LG

Electronics, Samsung Electronics, Citrix Systems, Luxsoft;

- державні установи, міністерства та відомства, економічного розвитку та торгівлі України;

- комерційні банки та компанії з управління активами;

- страхові компанії та інвестиційні фонди;

- консалтингові агенції та аудиторські компанії,

- центри соціологічних та маркетингових досліджень;

- підприємства різних форм власності та виробничого спрямування;

- навчальні заклади та науково-дослідні установи

    Якщо Ви прагнете брати участь у розвитку комп'ютерних технологій, створювати цікаві і корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп'ютерні ігри,  бажаєте працювати системним адміністратором, керувати цілим парком комп'ютерів, працювати у сфері Інтернет-зв'язку, тоді запрошуємо Вас до ПВНЗ «Буковинський університет» на факультет «Інформаційних технологій та економіки». 

   Висококваліфіковані викладачі, спеціалізовані гуртки, олімпіади, участь у вузівських і міжнародних конференціях та конкурсах дають студентам неоціненний досвід та широкий спектр знань у галузі програмування, комп’ютерних інформаційних технологій, оподаткування, обліку, фінансів, банківської справи.

    Факультет має  добру матеріальну базу для підготовки високоосвічених фахівців. Усі комп’ютери з’єднані локальною мережею з виходом в Internet. Студенти мають безкоштовний доступ до його ресурсів. Кращі студенти можуть отримати гранти на семестрове навчання в університетах Румунії, а також подвійні  дипломи магістра: ПВНЗ «Буковинський університет»  і одного з університетів Румунії.

    На штатній основі на факультеті працюють: доктор технічних наук, професор Виклюк Я.І., доктор економічних наук, професор Євдокименко В. К., кандидат фізико-математичних наук,  доцент Вершигора В.Г.,  кандидат  технічних наук,  доцент  Артеменко О.І., кандидат  технічних наук,  доцент Гаць Б.М., кандидат технічних наук, с.н.с. Заньковська В.Г., кандидати педагогічних наук, доценти  Пелипчук С.М, Матійчук К.Д., кандидат економічних наук, доцент Штерма Т. В., кандиндат економічних наук, доцент Миронюк О. В., кандиндат економічних наук Скуляк В. М., кандиндат економічних наук, доцент Штогринець Н. В., кандиндат економічних наук, доцент Гончарюк Я. М., кандиндат економічних наук, доцент Стахова Н. П., кандиндат економічних наук Бурдейна Л. В., кандиндат економічних наук Звірід Н. В.                                       

    Викладачі факультету беруть активну участь у підготовці та  проведенні міжнародної  науково-практичної конференції «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку», яка відбувається  щорічно  на базі університету. 

   Студенти факультету під керівництвом викладачів займаються науковими дослідженнями та беруть участь в міжнародних студентських форумах, науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, мають публікації у фахових виданнях.

    Артеменко Ольга Іванівна отримала подяку від Ради директорів   ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області за підготовку студентів до участі в олімпіаді.

    Викладачі факультету доцент Артеменко О.І та доцент Гаць Б.М у складі молодіжного колективу отримали в 2014 році премію президента за наукову роботу «Інформаційні технології моделювання процесів в розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій», а професор кафедри Виклюк Я.І отримав премію президента в 2017 році за роботу «Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою».

          

                          

Вручення Премії Президента України для молодих вчених 2014 р.

  Серед останніх студентських досягнень варто відзначити, що у 2017 році студент групи Км-601 Добинда Роман з командою переміг у конкурсі Хакатон "BukTourHack".