Faculty of Computer Systems and Technologies

Факультет комп'ютерних систем і технологій Буковинського університету було створено у 2001 році ( Наказ №124 ВК від 27.08.2001) .

На факультеті студенти здобувають  освіту  за наступними кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст  та магістр. В 2006 році факультет вперше випустив спеціалістів за спеціальністю « Інтелектуальні системи прийняття рішень». В цьому ж році відкрито кафедру Комп`ютерних систем і технологій, яку очолив доктор фізико-математичних наук, професор Савицький  Андрій Васильович і завдяки цьому було відкрито магістратуру. В зв'язку з затвердженням  МОН України в 2012 році нового переліку спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»  відкрито магістратуру зі спеціальності «Системи штучного інтелекту».

За час існування факультет випустив  363 бакалаври, з них  44 випускники  отримали дипломи з відзнакою,  270 спеціалістів,  26 з них отримали дипломи з відзнакою та 83 магістри, 27 з них  отримали дипломи з відзнакою. Наші випускники працюють на різних посадах в державних і приватних установах та в системі освітніх закладів.

Нині на факультеті навчаються 125 студентів очної форми навчання.

Навчально-матеріальна база.

     Для підготовки фахівців з ІТ-технологій  створено сучасну матеріально-технічну базу. Аудиторії оснащені сучасною мультимедійною технікою, яка постійно використовується в навчально-виховному процесі. Всі приміщення підключено до мережі Інтернет. Студенти мають змогу користуватися бібліотекою університету, яка налічує більше 30000 екземплярів  навчальної та довідкової літератури. Працює електронна бібліотека.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Підготовку фахівців здійснюють наступні кафедри: кафедра комп'ютерних систем і технологій ( завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор Савицький А.В.), кафедра автоматичних систем управління (завідувачка - кандидат технічних наук Заньковська В.Г) та кафедра фізико-математичних і природничих дисциплін (завідувачка - кандидат фізико-математичних наук, доцент Вершигора В.Г.), які надають якісну професійну підготовку та залучають студентів до науково-пошукової роботи, а також викладачі юридичного та економічного факультетів.

На штатній основі на факультеті працюють: доктор фізико-математичних наук, професор Савицький А.В., доктор технічних наук, професор Виклюк Я.І., кандидат фізико-математичних наук,  доцент Вершигора В.Г.,  кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Прудіус А.Г., кандидат  технічних наук, в. о. доцента  Артеменко О.І., кандидат  технічних наук,  ст. викладач Гаць Б.М., кандидат економічних наук , доцент Житарюк С.І., кандидат технічних наук Заньковська В.Г., викладачі  Найко І.Ю., Забідовська Л.Є., Демчучен В.М., Лазоряк О.О.,а також кандидати історичних наук Никифорук М.П., і Трачук О.В.,  кандидати психологічних наук Леко Б.А., і Цимбал М.В., кандидат філологічних наук Валігура Г.А., кандидати педагогічних наук  Пелипчук С.М і Лучик О.І., кандидат економічних наук Штерма Т. В.

На факультеті ведеться активна науково-дослідна робота. Викладачі факультету співпрацюють з кафедрами Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами Сербії і Румунії.

Наукові праці наших викладачів публікуються в провідних наукових виданнях України та за рубежем. Так, робота наших викладачів -  кандидатів технічних наук ( в.о. доцента Артеменко О.І. та ст.. викладача Гаця Б.М.)   «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій» у складі творчого колективу номінована на премію Президента України для молодих вчених 2014 року та вийшла у фінал конкурсу.

Викладачі факультету беруть активну участь у підготовці та               проведенні міжнародної  науково-практичної конференції «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку», яка відбувається  щорічно  на базі університету.  На засіданні секції " ”  (голова Вершигора В.Г., секретар Никифорук Г.М.) виступили Артеменко О.І. О.І., Сопін М.О., Шафранюк В.П., Заньковська В.Г., Гаць Б.М., Демчучен В.М., Житарюк С.І., Гусак О.М., Вершигора В.Г..

Проф. Виклюк Я.І виступав на пленарному засіданні Міжнародної конференції в Бєлграді , а Гаць Б.М. і Гусак О.М. виступали з доповідями на секційних засіданнях цієї ж конференції, крім того Гаць Б.М являвся  головою секції конференції.

Студенти факультету під керівництвом викладачів займаються науковими дослідженнями та беруть участь в міжнародних студентських форумах, науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, мають публікації у фахових виданнях.

Артеменко Ольга Іванівна отримала подяку від Ради директорів                              ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області за підготовку студентів до участі в олімпіаді.

Студент групи К-11 Палядян Олег та студент групи К-21                   Аркан Денис були учасниками команди, яка виборола 3-є місце в олімпіаді «Залізний підприємець», а також учасниками обласного етапу VIII Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області.

Студенти групи К-11 Кузема Сергій та Чехніта Андрій були учасником міжнародної олімпіади «ІТ-юніверс». Чехніта Андрій нагороджений дипломом ІІІ ступеня, а також отримав запрошення для участі в наступному турі олімпіади,яка мала відбутися в Казахстані.

В університеті створено всі умови для розвитку творчого потенціалу студентів, які є активними учасниками оглядів та конкурсів художньої творчості. Студенти постійно відвідують концерти в обласній філармонії, органному залі та вистави музично-драматичного театру ім.. О.Кобилянської. Наші студенти беруть участь в спортивних змаганнях з футболу, волейболу, настільного тенісу тощо.