Econom faculties

Заснування: Економічна освіта в університеті бере свій початок із заснування у 1996 р. технікуму Обліку і аудиту.

Економічний факультет в університеті було організовано у 200 р.

Здобуття сучасної економічної освіти на рівні високих стандартів на економічному факультеті забезпечує високопрофесійний склад науково-педагогічного колективу (2 доктора економічних наук та 11 кандидатів економічних наук, Заслужений працівник освіти України).

Спеціальності:

Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»:

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»:

Фінанси

Бухгалтерський облік