Entrance

В Буковинському університеті здійснюється ступенева освіта за напрямами:

  • Комп'ютерні науки
  • Право
  • Фінанси і кредит
  • Облік і аудит

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

  • магістр (денна форма навчання)
  • спеціаліст (денна і заочна форми навчання)
  • бакалавр (на базі 11 кл.; денна і заочна форми навчання)
  • молодший спеціаліст (на базі 9 кл.; денна форма навчання)