Освітньо-професійні програми

ПВНЗ«Буковинський університет»

Ліцензія Міністерства освіти і науки України наказ №175-Л від 06.03.2019 р.

здійснює ступеневу освіту за спеціальностями:

        Освітні рівні (ступені):

 • Доктор філософії на базі ОС магістр.
 • Магістр на базі:
  •  ОС бакалавр;
  •  ОС магістр/спеціаліст.
 • Бакалавр на базі:
  •  повної загальної середньої освіти (ПЗСО);
  •  ОКР молодший спеціаліст;
  •  ОС бакалавр за іншою спеціальністю.
 • Фаховий молодший бакалавр на базі:
  •  базової загальної середньої освіти (БЗСО);
  •  повної загальної середньої освіти (ПЗСО);
  •  ОКР молодший спеціаліст;
  •  ОКР кваліфікований робітник.