Спеціальності

Ліцензія Міністерства освіти і науки України наказ №102-л від 22.05.2017р.

Спеціальності :

    122   КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

    072   ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

    071   ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

    081   ПРАВО 

 

У Буковинському університеті здійснюється ступенева освіта за спеціальностями:

    Комп’ютерні науки та інформаційні технології

    Право

    Фінанси, банківська справа та страхування

    Облік і оподаткування

Освітні рівні:

    магістр (денна і заочна форми навчання)

    бакалавр (на базі 11 кл.; денна і заочна форми навчання)

    молодший спеціаліст (на базі 9 кл.; денна форма навчання)

Економічний факультет

галузь знань: Управління та адміністрування

спеціальність:Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування

База

Освітній ступінь

Термін навчання

11 класів

Бакалавр

4 роки

Молодший спеціаліст

Бакалавр

2 роки

 

На базі 9 класів

галузь знань: Управління та адміністрування

спеціальність:Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування

База

Освітній рівень

Термін навчання

9 класів

Молодший спеціаліст

3 роки

Вступні випробування з української мови та математики.

На базі освітнього рівня бакалавра, спеціаліста, магістра

галузь знань: Управління та адміністрування

спеціальність:Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування

База

Освітній ступінь

Термін навчання

Бакалавр, спеціаліст

магістр, (інша спеціальність)

Магістр

1,5 роки

 

Здобуття освіти за спеціальностями дозволяє випускникам працювати на посадах: бухгалтера, бухгалтера ревізора, інспектора податкової служби, інспектора митної служби, страхового агента, брокера, касира-експерта, кредитного інспектора, інспектора обмінного пункту, фінансиста, менеджера.

Юридичний факультет

На базі 11 класу

галузь знань: Право

спеціальність: Право

База

Освітній ступінь

Термін навчання

11 класів

Бакалавр

4 роки

 

На базі освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст

галузь знань: Право

спеціальність: Право

База

Освітній ступінь

Термін навчання

Бакалавр, спеціаліст

Магістр

1,5 роки

 

На базі 9 класів

галузь знань: Право

спеціальність: Правознавство

База

Освітній рівень

Термін навчання

9 класів

Молодший спеціаліст

4 роки

Вступні випробування з української мови та історії України.

Здобуття освіти за спеціальністю Право дозволяє випускникам працювати на посадах юристів у державних, громадських, адміністративних та юридичних службах підприємств та організацій, в органах МВС України, судовій системі, органах прокуратури, в Національній поліції України.

 

Факультет комп’ютерних систем і технологій

На базі 11 класу

галузь знань: Інформаційні технології

спеціальність: Комп’ютерні науки

База

Освітній ступінь

Термін навчання

11 класів

Бакалавр

4 роки


На базі освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст

галузь знань: Інформаційні технології

спеціальність: Комп’ютерні науки

База

Освітній ступінь

Термін навчання

Бакалавр, спеціаліст

Магістр

1,5 роки

 

На базі 9 класів

галузь знань: Інформаційні технології

спеціальність: Комп’ютерні науки

База

Освітній рівень

Термін навчання

9 класів

Молодший спеціаліст

4 роки

 Вступні випробування з української мови та математики.

Здобуваючи освіту за спеціальністю, ви зможете використовувати, пристосовувати та створювати комп’ютерні програми і системи до всіх видів фінансово-господарської діяльності, а також визначати стратегію виробничої діяльності підприємства, організації, фірми, прогнозувати їх розвиток. Перспективне працевлаштування в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних.

Відповідно до поставлених задач випускник може займати первинні посади:

 • Технік-програміст.
 • Фахівець з інформаційних технологій.
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм.
 • Інженер.
 • Інженер-програміст.
 • Консультант.
 • Менеджер.
 • Провідний фахівець.
 • Технік.
 • Оператор ЕОМ.

Фахівець може працювати розробником ІТ систем, спеціалістом по експлуатації та супроводженню програмного забезпечення, інженером-програмістом, аналітиком комп’ютерних систем, WEB-спеціалістом, адміністратором баз даних, адміністратором систем, інженером автоматизованих систем керування виробництвом, прикладним програмістом.

Випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах. Фахівець може застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп’ютерні технології.