П Р И Й М А Л Ь Н А   К О М І С І Я

Приватний вищий навчальний заклад

БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів, творчих конкурсів) 2019 рік вступу

Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет"

(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), ОКР молодшого спеціаліста

Спеціалізація (освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих

конкурсів)

Вага

предметів

сертифікату

ЗНО

Вага

атестату

про

повну

загальну

освіту

Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу- захисту НДР учнів - членів МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для

зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

               

Факультет інформаційних технологій та економіки

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

0.3

0.1

0.05

100

2. Математика

0.3

100

3. Географія

0.25

100

3. Біологія

0.25

100

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

0.3

0.1

0.05

100

2. Історія України

0.3

100

3. Іноземна мова

0.25

100

3. Географія

0.25

100

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література

0.3

0.1

0.05

100

2. Математика

0.3

100

3. Історія України

0.25

100

3. Іноземна мова

0.25

100

 

Юридичний факультет

081

Право

Право

1. Українська мова та література

0.3

0.1

0.05

100

2. Історія України

0.3

100

3. Іноземна мова

0.25

100

3. Географія

0.25

100

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів, творчих конкурсів) 2019 рік вступу

Коледж ПВНЗ "Буковинський університет"

(назва вищого навчального закладу)

Молодший спеціаліст (2 курс, денна форма навчання)

Спеціальності ОКР молодшого спеціаліста

Спеціалізація (освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих

конкурсів)

Вага

предметів

сертифікату

ЗНО

Вага

атестату

про

повну

загальну

освіту

Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу- захисту НДР учнів - членів МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для

зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

               

Факультет інформаційних технологій та економіки

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

0,45

0.1

 

100

2. Історія України або Географія,

або Іноземна мова

0,45

100

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

0,45

0.1

 

100

2. Математика або Біологія,

або Історія України

0,45

100

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література

0,45

0.1

 

100

2. Фізика або Біологія,

або Математика

0,45

100

 

Юридичний факультет

081

Право

Право

1. Українська мова та література

0,45

0.1

 

100

2. Історія України або Географія,

або Іноземна мова

0,45

100

 

Продовжено набір на 2018-2019 н. р.

на основі диплома бакалавра

(за будь-якою спеціальністю!!!)

з подальшим здобуттям освітнього ступеня

бакалавр

на ІІ, ІІІ курс за спеціальностями: 

 • - ПРАВО
 • - КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
 • - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
 • - ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ;

 

на основі диплома молодшого спеціаліста

(за будь-якою спеціальністю!!!)

з подальшим здобуттям освітнього ступеня

молодший спеціаліст 

на ІІ, ІІІ курс за спеціальностями: 

 • - ПРАВО
 • - КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
 • - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
 • - ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Термін подачі заяв: 03.01.2019 - 25.01.2019.

 

 

Оголошує набір на безкоштовні підготовчі курси до вступу

для учнів 9-х та 11-х класів.

 

Програма курсів передбачає вивчення таких дисциплін:

 • Українська мова 
 • Математика
 • Історія України

Заняття проходитимуть  щосуботи, починаючи з листопада.  

Тривалість навчання-7 місяців.

Після закінчення підготовчих курсів слухачі отримають сертифікат, який надає переваги під час вступу до вищого навчального закладу. 

За детальнішою інформацією звертайтеся до приймальної комісії.

Адреса: м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2-А

Телефон приймальної комісії (0372) 52-00-12, моб. +380954459790

 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Професійна кваліфікація:

 • Бухгалтер, бухгалтер-експерт,начальник централізованої бухгалтерії, завідувач цехової бухгалтерії, головний бухгалтер;
 • Фінансовий директор;
 • Аудитор;
 • Касир-експерт;
 • Інспектор
 • Інспектор-ревізор;
 • Ревізор;
 • Контролер;
 • Статист;
 • Співробітник банку;
 • Працівник страхової компанії;
 • Керівник аудиторської фірми;
 • Приватний підприємець з наданням послуг з обліку і аудиту;
 • Спеціаліст з питань оподаткування;
 • Спеціаліст сфери оцінки майна;
 • Торговий представник;
 • Фахівець пенсійного фонду;
 • Фахівець органів місцевого самоврядування;
 • Директор департаменту чи начальник управління органів центральної влади та місцевого самоврядування;
 • Наукова і викладацька діяльність.

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Професійна кваліфікація:

 

 • Спеціаліст фінансового підрозділу;
 • Фіскальна служба;
 • Казначейська служба;
 • Аудиторська служба;
 • Робота у Національних комісіях (з державного фінансового моніторингу, з цінних паперів та фондового ринку, з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг) ;
 • Робота у державних агентствах і в державних цільових фондах (пенсійному,соціального страхування) ;
 • Робота в Національному банку України та в комерційних банках;
 • Робота у страхових, фінансових, інвестиційних компаніях, кредитних спілках, у фінансових службах підприємств різних форм власності;
 • Фінансовий менеджер, фінансовий аналітик;
 • Наукова і викладацька діяльність

Спеціальність: 081 «Право»

Професійна кваліфікація:

 • Суддівська діяльність;
 • Адвокатська діяльність;
 • Робота в органах прокуратури;
 • Нотаріальна діяльність;
 • Слідча діяльність;
 • Робота в органах юстиції;
 • Діяльність в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • Робота з надання юридичних консультативних послуг;
 • Робота в Службі безпеки України;
 • Служба поліції;
 • Робота в міграційній та митній службах;
 • Робота у приватному секторі – банках, страхових та інвестиційних компаніях, ІТ-фірмах, громадських організаціях;
 • Політична діяльність;
 • Наукова і викладацька діяльність

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» 

Професійна кваліфікація:

 • Розробка математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем;
 • Робота в галузі інформаційних технологій;
 • Адміністрування бази даних і систем;
 • Аналіз комп’ютерних систем, бізнес-процесів, комп’ютерного банку даних та знань;
 • Захист інформації;
 • Служба гарантії якості програмного забезпечення;
 • Робота на посадах системного програміста, архітектора, інтегратора;
 • Робота на посадах ІТ-директора компанії чи ІТ-керівника підрозділу, проекту;
 • Наукова і викладацька діяльність