ПВНЗ "Буковинський університет" запрошує на навчання

за спеціальностями: 

  

Перелік документів для вступу на навчання за всіма спеціальностями у 2022 році

На навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або освітніх ступенів бакалавра чи магістра за всіма спеціальностями приймаються особи без вікових обмежень.

Заяву про вступ встановленого зразка абітурієнти подають особисто.

До заяви додаються: 

 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, диплома молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра), виданий у 2019, 2020, 2021 або в 2022 році;
 • Паспорт і копії його та витягу з ЄДДР. Особи, які за віком не мають паспорта, або інший документ, що посвідчує особу, подають свідоцтво про народження і паспорт одного з батьків, а також їх копії;
 • Копія картки платника податків.
 • Військовий квиток або посвідчення про приписку та його копія – для військовозобов’язаних;
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см.;
 • П’ять конвертів (3 звичайний з марками, 2 звичайних без марок);
 • Дві папки на зав’язках для документів та 5 файлів.

Примітки:

1. ОБОВ'ЯЗКОВО МАЮТЬ БУТИ ОРИГІНАЛИ Й КОПІЇ ВСІХ ДОКУМЕНТІВ.

2. Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією університету або в установленому порядку.

3. Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

 

Спеціальність: 081 «Право»

Перелік конкурсних предметів для вступників 2022 року:

для здобуття ОПС Фаховий молодший бакалавр 

 

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

Базова загальна

середня освіта (БЗСО) 9 класів

 • Українська мова
 • Історія України

3 роки

10 місяців

Повна загальна

середня освіта (ПЗСО) 11 класів/

ОКР кваліфікований робітник/

ОКР молодший спеціаліст/

ОПС фаховий молодший бакалавр

Сертифікати ЗНО з двох предметів або вступні іспити (на вибір абітурієнта)

 • Українська мова і література
 • Предмет на вибір вступника

2 роки

10 місяців

  

Для здобуття ОС Бакалавр

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

Повна загальна

середня освіта (ПЗСО) 11 класів

 1.  Сертифікат ЗНО з Української мови і літератури
 2. Сертифікат ЗНО з Історії України
 3. Сертифікат ЗНО з Математики або Іноземної мови

3 роки

10 місяців

 

ОКР молодший спеціаліст/

ОПС фаховий молодший бакалавр

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови і літератури
 2. Сертифікат ЗНО на вибір вступника
 3. Фаховий іспит

1 рік

10 місяців/

2 роки

10 місяців

 

Для здобуття ОС Магістр

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

ОС бакалавр зі спеціальності

081 Право

або 293 Міжнародне право

 1. ЄВІ
 2. ЄФВВ

1 рік

6 місяців

  

 

 

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Перелік конкурсних предметів для вступників 2022 року:

для здобуття ОПС Фаховий молодший бакалавр 

 

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

Базова загальна

середня освіта (БЗСО) 9 класів

 1. Українська мова
 2. Математика

3 роки

10 місяців

Повна загальна

середня освіта (ПЗСО) 11 класів/

ОКР кваліфікований робітник/

ОКР молодший спеціаліст/

ОПС фаховий молодший бакалавр

Сертифікати ЗНО з двох предметів або вступні іспити (на вибір абітурієнта)

 1. Українська мова і література
 2. Предмет на вибір вступника

2 роки

10 місяців

  

Для здобуття ОС Бакалавр

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

Повна загальна

середня освіта (ПЗСО) 11 класів

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови і літератури або Української мови
 2. Сертифікат ЗНО з Математики
 3. Сертифікат ЗНО на вибір вступника

3 роки

10 місяців

ОКР молодший спеціаліст/

ОПС фаховий молодший бакалавр

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови і літератури або Української мови
 2. Сертифікат ЗНО на вибір вступника
 3. Фаховий іспит

1 рік

10 місяців/

2 роки

10 місяців

 

Для здобуття ОС Магістр

Базова освіта

Вступні іспити

Терміннавчання

ОС бакалавр

 1. ЄВІ
 2. Фаховий іспит

1 рік

6 місяців

ОС спеціаліст/магістр

за іншою спеціальністю

 1. Іноземна мова (іспит)
 2. Фаховий іспит

 


 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Перелік конкурсних предметів для вступників 2022 року:

для здобуття ОПС Фаховий молодший бакалавр 

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

Базова загальна

середня освіта (БЗСО) 9 класів

 1. Українська мова
 2. Математика

2 роки

10 місяців

Повна загальна

середня освіта (ПЗСО) 11 класів/

ОКР кваліфікований робітник/

ОКР молодший спеціаліст/

ОПС фаховий молодший бакалавр

Сертифікати ЗНО з двох предметів або вступні іспити (на вибір абітурієнта)

 1. Українська мова і література
 2. Предмет на вибір вступника

1 рік

10 місяців

  

Для здобуття ОС Бакалавр

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

Повна загальна

середня освіта (ПЗСО) 11 класів

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови і літератури
 2. Сертифікат ЗНО з Математики
 3. Сертифікат ЗНО на вибір вступника

3 роки

10 місяців

ОКР молодший спеціаліст/

ОПС фаховий молодший бакалавр

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови і літератури
 2. Сертифікат ЗНО на вибір вступника
 3. Фаховий іспит

1 рік

10 місяців/

2 роки

10 місяців

 

Для здобуття ОС Магістр

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

ОС бакалавр

 1. ЄВІ
 2. ЄФВВ

1 рік

6 місяців

ОС спеціаліст/магістр

за іншою спеціальністю

 1. Іноземна мова (іспит)
 2. Фаховий іспит

 

 

 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Перелік конкурсних предметів для вступників 2022 року:

для здобуття ОПС Фаховий молодший бакалавр 

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

Базова загальна

середня освіта (БЗСО) 9 класів

 1. Українська мова
 2. Математика

2 роки

10 місяців

Повна загальна

середня освіта (ПЗСО) 11 класів/

ОКР кваліфікований робітник/

ОКР молодший спеціаліст/

ОПС фаховий молодший бакалавр

Сертифікати ЗНО з двох предметів або вступні іспити (на вибір абітурієнта)

 1. Українська мова і література
 2. Предмет на вибір вступника

1 рік

10 місяців

 

Для здобуття ОС Бакалавр

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

Повна загальна

середня освіта (ПЗСО) 11 класів

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови і літератури
 2. Сертифікат ЗНО з Математики
 3. Сертифікат ЗНО на вибір вступника

3 роки

10 місяців

ОКР молодший спеціаліст/

ОПС фаховий молодший бакалавр

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови і літератури
 2. Сертифікат ЗНО на вибір вступника
 3. Фаховий іспит

1 рік

10 місяців/

2 роки

10 місяців

 

Для здобуття ОС Магістр

Базова

освіта

Вступні

іспити

Термін

навчання

ОС бакалавр

 1. ЄВІ
 2. ЄФВВ

1 рік

6 місяців

ОС спеціаліст/магістр

за іншою спеціальністю

 1. Іноземна мова (іспит)
 2. Фаховий іспит