П Р И Й М А Л Ь Н А   К О М І С І Я

БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

приватний вищий навчальний заклад

Ліцензія Серія АЕ № 636840 від 19.06.2015р.

м. Чернівці, вул. Дарвіна,2А

e-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua

Приймальна комісія: тел. (0372) 52-00-12

 

Перелік

спеціальностей та конкурсних предметів для вступників 2017 року,

які вступають для здобуття ступеня МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

на базі 9-го класу 

п/п

Спеціальності

Конкурсні предмети

Економічний факультет

1.

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова (диктант)

2. Математика (тестові завдання)

2.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова (диктант)

2. Математика (тестові завдання)

Факультет комп’ютерних систем і технологій

3.

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

1. Українська мова (диктант)

2. Математика (тестові завдання)

Юридичний факультет

4.

081 Право

1. Українська мова (диктант)

2. Історія України (тестові завдання) 

 

Перелік

спеціальностей та конкурсних предметів (ЗНО) для вступників 2017 року,

які вступають для здобуття ступеня БАКАЛАВРА

п/п

Спеціальності

Конкурсні предмети

(сертифікати ЗНО)

Економічний факультет

1.

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова)

2.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова)

3. Історія України

Факультет комп’ютерних систем і технологій

3.

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова)

Юридичний факультет

4.

081 Право

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова)

 

Перелік

спеціальностей та конкурсних предметів (ЗНО) для вступників 2017 року,

які вступають для здобуття ступеня МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА НА ІІ КУРС КОЛЕДЖУ

п/п

Спеціальності

Конкурсні предмети

(сертифікати ЗНО)

Економічний факультет

1.

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

2. Історія України

2. Географія

2.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

Факультет комп’ютерних систем і технологій

3.

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова)

Юридичний факультет

4.

081 Право

1. Українська мова та література

2. Історія України

2. Географія

        

          В структурі університету

                                      юридичний факультет

                                      економічний факультет

                                      факультет комп’ютерних систем і технологій

                                      коледж Буковинського університету

         Випускники 9-х, 11-х класів запрошуються на навчання

         за спеціальностями:    

                   ПРАВО                          

                   ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ                              

                   ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ       

                   КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

         освітні рівні:

                   молодший спеціаліст

                   бакалавр

                   магістр

            Прийом на навчання у 2017 році Буковинський університет проводить відповідно до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році», затверджених Міністерством освіти та науки України

На базі 9-го класу прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувається за результатами вступних випробувань з подальшим продовженням здобуття ступенів бакалавра та магістра.

         УВАГА!!!Випускникам шкіл, училищ, коледжів, університетів:

         На базі 11-го класу прийом відбувається за сертифікатами ЗНО з трьох предметів. Не здав предмет «українська мова та література» - вступаєш до коледжу.

-         Здав ЗНО лише з двох предметів – вступаєш на ІІ курс до Коледжу Буковинського університету;

-         Отримав диплом кваліфікованого робітника - вступаєш на ІІ, ІІІ курс  до Коледжу Буковинського університету;

-         Отримав диплом молодшого спеціаліста – вступаєш на освітній рівень бакалавра у Буковинський університет (можливий вступ за іншою спеціальністю);

-         Отримав диплом бакалавра – вступаєш для здобуття ступеня магістра за будь-якою спеціальністю;

-         Навчаєшся не менше одного року на здобуття молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра – маєш право вступити на старші курси на навчання за будь-якою спеціальністю.