Контакти
Адресса:
58000, м. Чернівці, вул. Дарвіна,2А
e-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua
Приймальна комісія:
тел. (0372) 52-00-12
тел./факс (0372) 51-08-98

Вітаємо на сайті Буковинського університету

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

 

Перелік

спеціальностей та конкурсних предметів для вступників 2016 року, які вступають для здобуття ступеня БАКАЛАВРА 

з/п

Спеціальності

Конкурсні предмети

(сертифікати ЗНО)

Мінімальний бал ЗНО

Економічний факультет

  1.  

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

3. Географія

100

3. Фізика

100

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова)

100

3. Історія України

100

  1.  

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

100

2. Географія

100

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова)

100

3. Історія України

100

3. Математика

100

3. Біологія

100

Факультет комп’ютерних систем і технологій

  1.  

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

3. Географія

100

3. Фізика

100

3. Хімія

100

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова)

100

3. Історія України

100

Юридичний факультет

  1.  

081 Право

1. Українська мова та література

100

2. Історія України

100

3. Математика

100

3. Біологія

100

3. Географія

100

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова)

100

 

 

Перелік

спеціальностей та конкурсних предметів для вступників 2016 року, які вступають для здобуття ступеня МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА НА ІІ КУРС КОЛЕДЖУ 

 

п/п

Спеціальності

Конкурсні предмети

(сертифікати ЗНО)

Мінімальний бал ЗНО

  1.  

5.03040101 Право

1. Українська мова та література

100

2. Історія України

100

  1.  

5.03050801 Фінанси і кредит

1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

  1.  

5.03050901 Бухгалтерський облік

1. Українська мова та література

100

2. Географія

100

  1.  

5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів

1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

 

Конкурсні предмети (сертифікати ЗНО, вступні іспити) для вступу на заочну форму відповідають вимогам денної форми навчання.

Прийом на навчання для здобуття ступеня «Магістра» здійснюється за всіма спеціальностями.

Переваги вступу до Буковинського університету:

-     У студентів є можливість участі у міжнародних студентських обмінах та проектах. Зокрема з 2014 року наш університет бере участь у 3 проектах програми Еразмус+ та Подвійний диплом (Румунія, Польща, Чехія), що є досить високим показником в Україні.

-     Для студентів Буковинського університету надаються освітні послуги з військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу.

 

Деталі вступу:

Консультаційний відділ приймальної комісії

м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2А

+ 38 (0372) 52-00-12

bukuniver@bukuniver.edu.ua

 

Буковинський університет – вищий навчальний заклад нового покоління приватної форми власності, включений до державного реєстру ( свідоцтво: серія А00 № 354889 від 15.06.1995р. ). За роки свого існування університет досяг державного визнання. За денною і заочною формами в університеті навчається понад тисячі студентів.

Навчально-наукову роботу забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається зі 130 висококваліфікованих професорів, доцентів, викладачів, спеціалістів-практиків. Буковинський університет має потужну науково-дослідну базу, він є ініціатором проведення міжнародних науково-практичних конференцій з інформаційних технологій економіка та право. Творчі здобутки професорсько-викладацького складу та студентів знаходять своє відображення у заснованому університетом власному друкованому фаховому виданні, затвердженому ВАК України “Збірник наукових праць. Економічні науки”.

В університеті функціонує 3 факультети (економічний, юридичний, комп'ютерних систем і технологій), аспірантура, коледж, відділення загальноосвітньої підготовки. Науково-педагогічні працівники Буковинського університету постійно запроваджують нові підходи і методи до професійно-практичної підготовки фахівців на основі розвитку соціального партнерства з промисловцями і підприємцями. Зокрема, традицією стало проведення “Ярмарку кар'єри” одночасно з презентацією студентських наукових досліджень з тематики, яка актуальна для Буковинського краю.

Буковинський університет очолює регіональний осередок Всеукраїнської громадської організації “Співтовариство ІТ-директорів України”, основна мета якої – об'єднання професіоналів та популяризація інформаційних технологій і методів та засобів їх ефективного використання. Університет співпрацює з роботодавцями краю, які сприяють студентам у працевлаштуванні і проходженні виробничої та переддипломної практики. Випускники університету працюють в різних галузях народного господарства, беручи участь у становленні, розвитку та інтеграції економіки нашої держави у міжнародний економічний простір. У навчальному закладі створено всі умови для розвитку творчої особистості. На базі університету працюють “Юридична клініка”, де під керівництвом досвідчених фахівців студенти набувають досвіду практичної роботи, клуби “Комп'ютерної графіки та веб-дизайну”, “SIFE-Підприємницької ініціативи”, “Англійський клуб”.

За рейтингом серед вищих навчальних закладів України приватної форми власності Буковинський університет занесено до “Золотої книги української еліти”. Заклад є постійним учасником Міжнародної виставки “Сучасна освіта в Україні” та отримав дипломи Міністерства освіти і науки України “За вагомий внесок у ізацію освіти України”, “За швидкі темпи розвитку матеріально-технічної бази”, “За видання підручників і навчальних посібників нового покоління”.

Буковинський університет має бібліотеку з книжковим фондом понад 35 тисяч примірників, електронну науково-методичну бібліотеку, студентські кафе, комп'ютерні лабораторії, дискотеку.

Навчальний процес відбувається у новому  навчальному корпусі на 1000 студентів. З кожним роком університет зростає, завойовує все нові й нові висоти, зміцнюється матеріально-технічна база, підвищується науковий потенціал педагогічного колективу, авторитет і визнання серед наукових та освітянських кіл суспільства. Колектив університету з упевненістю дивиться в завтрашній день.

Останні новини

Президент ПВНЗ « Буковинський університет » підписав угоду про співпрацю з ректором Університету «Штефан чел Маре »

1.07.2016 р. у м. Сучава президент ПВНЗ « Буковинський університет » підписав угоду про співпрацю з ректором Університету «Штефан чел Маре » м. Сучава ( Румунія )

Вручення дипломів випускникам Буковинського університету

29 червня 2016 року у палаці «Академічний» відбулося урочисте вручення дипломів випускникам університету.

Вітаємо студентів з нагородами!

У березні 2016 року Буковинський університет брав участь в обласному фестивалі юнацької творчості «Чисті роси» серед вищих навчальних закладів І – ІV р.а.

Студентський комітет організував і провів круглий стіл

26 травня 2016 року студентський комітет Буковинського університету організував круглий стіл на тему«Україна: сьогодення та майбутнє»

Вітаємо! ПВНЗ "Буковинський університет" отримав ліцензію зі спеціальності 081 "Право" Другий (магістерський) рівень

Вітаємо! ПВНЗ "Буковинський університет" отримав ліцензію зі спеціальності 081 "Право" Другий (магістерський) рівень