Контакти
Адреса:
58000, м. Чернівці, вул. Дарвіна,2А
e-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua
facebook: pvnzbukuniver
instagram: @bukuniver
Приймальна комісія:
моб. (095) 445-97-90
тел. (0372) 52-00-12, тел./факс (0372) 51-08-98

МАТЕРІАЛИ міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології, економіка та право: стан і перспективи розвитку" (ІТЕП-2020)

Майбутнє держави за освіченою особистістю

Фото Випускний Магістрів

      Стрімкий розвиток науки і техніки змінює життя людини. Те, що декілька десятиліть тому здавалося неймовірним та фантастичним, зараз стає реальним та значним.

     Життя часто ставить нові виклики і проблеми. Науково-педагогічний колектив ПВНЗ «Буковинський університет» був готовий під час карантину протистояти таким змінам та швидко адаптуватись до нових умов діяльності, адже мав багаторічний досвід використання елементів дистанційного навчання в освітньому процесі, готуючи молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів за спеціальностями «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Комп’ютерні науки».

     З розвитком інформаційних технологій у Буковинському університеті ще у 2013 було створено і впроваджено освітнє середовище – електронне навчання, яке в подальшому стало однією з перспективних платформ для розвитку в університеті сучасної системи дистанційної освіти, електронного навчання (e-learning), мобільного навчання (m-learning) та ефективно використовується для різноманітних форм освітнього процесу.

     Особливостями електронних навчальних курсів є: чітка структурованість навчально-методичних матеріалів; система інтерактивної взаємодії викладача і студента; система контролю виконання різних видів навчальної діяльності. Такі розробки розміщуються на сервері електронного навчання Буковинського університету. Робота порталу організована на основі використання платформи MOODLE. За допомогою цієї системи студент має можливість через мережу ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути поданий у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування тощо. Викладач має змогу самостійно створювати електронні курси і проводити навчання, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси курсу. Доступ до резервів сервера електронного навчання Буковинського університету – персоніфікований. Новини та результати дистанційного навчання постійно висвітлювалась на сайті університету.

     Отже, на початок карантину університет уже мав єдине освітнє середовище – сукупність взаємопов’язаних інформаційних систем, що працюють як єдине ціле для оптимізації освітнього процесу. Тому основний акцент у новому навчальному році при переході на змішане навчання спрямований не стільки на пошук нових рішень, скільки на раціональне використання уже впроваджених технологій і відкритих можливостей, використовуючи індивідуальний підхід до кожного студента.

    Саме таким інноваційним та сучасним навчальним закладом є Буковинський університет – приватний заклад вищої освіти, акредитований Міністерством освіти і науки України за найвищим IV рівнем. Коли в далекому 1995 році засновник університету Михайло Іванович Маниліч вирішив створити приватний вищий навчальний заклад, то ще тоді чітко усвідомлював виклики для системи тогочасної освіти; потрібно шукати альтернативу – менше теорії та більше практики, навчати студентів мислити, розкривати їхні здібності й готувати перш за все до практичної діяльності – такими є основні засади діяльності Буковинського університету. І мета благородна – допомогти Українській державі виплекати та виховати абсолютно нове покоління – національну еліту, готову своїм нестандартним мисленням, ґрунтовними знаннями та уміннями реформувати сучасну економіку, створити вищий клас соціуму зі стійким світоглядом, правильним сприйняттям сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури.

Буковинський університет

     За 25 років діяльності на теренах української освіти Буковинський університет має чимало досягнень. Навчальний заклад вписано до «Золотої книги української еліти». Колектив університету неодноразово брав участь у міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні»; нагороджений дипломами «За вагомий внесок у модернізацію освіти України», «За видання підручників та навчальних посібників нового покоління», «За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної освіти», «За активну роботу в Спілці юристів України», «За великі темпи розвитку матеріально-технічної бази».

     16 тисяч фахівців, які працюють у різних сферах економіки, права та ІТ-технологій, отримали дипломи Буковинського університету. Випускники університету – це гордість науково-педагогічного колективу, це творчі особистості, знавці своєї справи, які працюють в органах фінансової та банківської системи, правоохоронних органах, судовій, податковій і митній службах та галузях проектування і впровадження інформаційних інтелектуальних технологій. Серед випускників – судді, очільники департаментів регіонального та районних управлінь юстиції. Нотаріуси та юристи підприємств, банкіри та головні бухгалтери, програмісти, адвокати та викладачі навчальних закладів. Студенти університету здобувають перемоги у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах: у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, у Всеукраїнському конкурсі наукових і творчих робіт з прокурорсько-слідчої діяльності «7 кроків до покращення роботи прокурора», у Всеукраїнських студентських олімпіадах з інформатики та комп’ютерної техніки, у туристичному Хакатоні «BukTourHack», у Всеукраїнських конкурсах з трудового права «Профспілка тебе захистить», та конкурсі наукових робіт, що проводився газетою «Бухгалтерський облік».  І таких перемог – безліч, тому що в Буковинському університеті панує атмосфера заохочення та розвитку. Для цього діють різноманітні студії, спортивні секції. З перших курсів студенти залучаються до науково-дослідної та практичної роботи. Юні дослідники беруть участь у роботі юридичної клініки (надають безкоштовну юридичну допомогу населенню), створюють програмний продукт (який самі ж випробовують), підраховують витрати та прибутки майбутніх стартапів.

випуск магістрів

     В університеті навчання тісно поєднується з науковою роботою, адже ми отримали ліцензію Міністерства освіти на відкриття аспірантури, і випускники-магістранти мають можливість продовжувати наукові дослідження та здобувати вчений ступінь доктора філософії.

     Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності кафедр ПВНЗ «Буковинський університет» зосереджені в науково-дослідних роботах, які занесені до державного реєстру (УКРІНТЕІ):

    - Чинники, моделі, алгоритми як основа формування ІТ-сталого розвитку в умовах суперечливих цивілізаційних змін, перманентного переформатування середовища і дії факторів з невизначеними наслідками (регіональний зріз), керівник – професор Маниліч М. І.

    - Проблеми розвитку наукових правових інститутів в умовах світових процесів глобалізації, керівник – доцент Полонка І. А.

     Цього року наш навчальний заклад долучився до наукової грантової програми Horizon-2020 (Atmospheric Electricity Network: coupling with the Earth System, climate and biological systems – COST-CA15211). У рамках інноваційних досліджень професор Виклюк Я.І. взяв участь у роботі наукового семінару Europlanet, що фінансується грантом Horizon-2020 та підтримкою COST (співпраця в напрямку науки і технології ЄС), де були представники з 30 країн світу.

     У контексті Европейської та Евроатлантичної інтеграції в університеті створений базовий науковий осередок транскордонного і прикордонного співробітництва під керівництвом професорів Євдокименка Валерія Кириловича та Маниліча Михайла Івановича

     На сьогоднішній день ПВНЗ «Буковинський університет» співпрацює з 15 навчальними закладами зарубіжжя.

президент університету учасник міжнардної конференції в чехії

     Іноземні делегації, окремі науковці, лектори беруть участь у навчальному процесі, діловому спілкуванні з викладачами і студентами та інших заходах Буковинського університету. У рамках програм Еразмус+ студенти університету мають змогу навчатись у ВУЗах-партнерах та отримувати европейську стипендію, а професорсько-викладацький колектив проводити обмін для стажування та викладання в закордонних закладах вищої освіти.

     Щорічно традиційно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП).

     Науковці нашого університету професор Ярослав Виклюк та доценти Ольга Артеменко і Богдан Гаць за особливі досягнення в галузі комп’ютерних наук отримали премії Президента України для молодих вчених.

     В Буковинському університеті для вступників постійно діють підготовчі курси. Буковинський університет – це світлі, просторі аудиторії, конференц-зал, комп’ютерні лабораторії з сучасним обладнанням, спортивний зал, електронна бібліотека. Це навчальний заклад, який стає для студентів рідною домівкою, це осередок мрії, де кожен студент упевнений, що зможе реалізувати себе як особистість.

     І, безперечно, саме завдяки наполегливій праці засновника університету Михайла Івановича Маниліча, його творчій талановитій натурі й мудрому керівництву Буковинський університет вже 25 років випускає фахівців з економіки, права та комп’ютерних наук. Президент університету передбачив об’єктивно невідворотні зміни, зумовлені сучасним розвитком. Заклад вищої освіти повинен надавати фахові знання спрямовані на практичну діяльність за спеціальністю, трансформуватись до потреб студентів і мати сучасну матеріально-технічну базу.

професор Маниліч М.І. президент університету,  заслужений працівник народної освіти України

     У 2020 році Михайло Іванович відзначає 50-річний ювілей роботи на освітянській ниві. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти Маниліч М. І. нагороджений: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою й нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», удостоєний почесного звання  Заслужений працівник народної освіти України.

     Михайло Іванович впевнений, що всі нагороди не особисті, а відзнака всього науково-педагогічного колективу Буковинського університету за звитяжну працю на освітянській ниві заради майбутнього.

     Студенти Буковинського університету пишаються своєю альма-матір’ю, адже диплом університету високо цінується на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном. Зважаючи на досягнення, здобуті за 25 років діяльності, колектив Буковинського університету з впевненістю дивиться у завтрашній день і готовий долати проблеми котрі висуває життя.

 

Інформаційна кампанія "Місяць цифрової грамотності"

Платформа Дія.Цифрова освіта

Всеукраїнська Школа Онлайн